estación de Sabadell Nord

 sauquet arquitectes


Reportaje fotográfico de la estación de cercanías renfe Sabadell Nord.  La cubierta fue diseñada por Sauquet Arquitectes.

 sauquet arquitectes


"En motiu de l’ampliació de la línia dels FGC a Sabadell, la Plaça Espanya, ubicada al nord de la ciutat, es veu afectada pels serveis de les noves estacions de les línies de FGC i RENFE. De l’estació de la línia de RENFE en sorgeix un edicle (corresponent a un lluernari i a un nou accés) que ocupa la part superior de la plaça. L’estudi realitzat consistí en desenvolupar el disseny d’aquest edicle per tal d’adequar-lo a la nova urbanització de la plaça. Es prioritza la transparència i la lleugeresa."

 sauquet arquitectes


 sauquet arquitectes

 sauquet arquitectes